Jiangsu Zhongbo Heavy Machinery Co., ltd

Najbardziej konkurencyjne przedsiębiorstwo w nowoczesnej produkcji maszyn ciężkich!

Co należy zauważyć w instalacji maszyny kruszarki młotkowej?
- Apr 28, 2018 -

Silnik jest główną częścią roboczą kruszarki młotkowej. Instalacja silnika wpływa bezpośrednio na normalne użytkowanie kruszarki, dlatego podczas montażu silnika z młotami należy zwrócić uwagę na następujące elementy:

1. Wybór miejsca instalacji.

Należy wziąć pod uwagę bezpieczeństwo i wygodę obsługi, obsługi, konserwacji i napraw. Zamontować w wentylowanym, suchym, wolnym od kurzu miejscu, unikać instalowania w wilgotnym miejscu tak daleko, jak to możliwe.

2. Instalacja silnika

Silnik należy zamocować na stabilnym fundamencie. Duża moc lub długoterminowe, stałe zastosowanie silnika, aplikacja osadzona w betonie, zamocowana śruba. Lub spawać go do stalowej ramy.

Rura lub sztywna rura z tworzywa sztucznego przewodnika powinna być zakopana w betonowym czole zbiornika do nalewania. Koniec podłączanego silnika nie powinien być mniejszy niż 10 cm, dlatego powinien znajdować się blisko okablowania silnika.

Po zamontowaniu silnika na podstawie należy go skalibrować podłużny i poprzeczny poziom silnika, np. Nierówny, grubymi blachami pod siedzeniem. Należy uważać, aby nie używać wiórów drewnianych ani poduszek bambusowych pod siedzeniem maszyny, w przypadku dokręcenia nakrętki lub uszkodzenia lub uszkodzenia silnika, co wpłynęłoby na jakość instalacji.

客户服务
live chat
在线客服系统
live chat