Jiangsu Zhongbo Heavy Machinery Co., ltd

Najbardziej konkurencyjne przedsiębiorstwo w nowoczesnej produkcji maszyn ciężkich!

Aktywny wapno
- Oct 11, 2018 -

Nowoczesna nowa technologia pieca wapiennego to bardziej naukowy proces kalcynacji z ochroną środowiska, oszczędzaniem energii, mechanizacją i automatyzacją. Ponieważ proces ten wykorzystuje nowoczesną technologię kalcynacji, może w pełni wykorzystać taniej energii, zwłaszcza gazu, który zanieczyszcza środowisko, i przekształcić odpady w skarb. To nie tylko chroni środowisko, ale także wytwarza wapno o dobrej jakości i niskim koszcie. Jego bezpośrednie i pośrednie korzyści, korzyści ekonomiczne i społeczne są bardzo znaczne.

Proces polega na tym, że wapień i paliwo są wstępnie ogrzewane w piecach wapiennych (jeśli paliwo gazowe jest podawane przez rury i palniki) i rozkładane przy 850 ℃, a następnie kalcynowane przy 1200 ℃, a następnie schładzane, a następnie odprowadzane z pieca. Cały proces kalcynacji jest taki sam jak w zamkniętym pojemniku. Różne kształty pieców mają różne metody podgrzewania wstępnego, kalcynacji, chłodzenia i wyładunku popiołu. Ale istnieje kilka zasad technicznych są takie same: temperatura kalcynacji w 850-1200 stopni, temperatura podgrzewania w 100-850 stopni. Temperatura wypuszczanego wapna w proszku jest niższa niż 100 stopni. Wysoka jakość surowca, dobra jakość wapna, wysoka wartość opałowa paliwa, niskie zużycie ilości, wielkość cząstek wapna jest wprost proporcjonalna do czasu kalcynacji, a aktywność wapna palonego jest odwrotnie proporcjonalna do czasu kalcynacji i temperatury kalcynacji.


客户服务
live chat
在线客服系统
live chat